Դարցեք մեր անդամը


Եթե դուք ցանկանում էք դառնալ մեր բարեգործական կազմակերպության անդամը,  խնդրում ենք լրացնել ներքևում ներկայացաց Ձեր տվյալները։

 

Անդամավճարը կազմում է € 25 - մեկ տարվա համար: Անդամակցությունից դուք կարող եք դուրս գալ ցանկացած ժամանակին մեզ դրա մասին գրավոր տեղյակ պահելով: Արդեն վճարված տարեկան վճարը չի վերադարձվում, որ չխախտվեն արդեն ընթացիկ ծրագրերը:

 

Ձեր տվյալները կպահվեն գաղտնի եւ չեն տրվի երրորդ անձին: